Repre – katalóg reklamných predmetov

19.1.2009

Pre spoločnosť Repre, s.r.o. sme vytvorili internetovú prezentáciu s rozsiahlym katalógom produktov.

Spoločnosť Repre, s.r.o. je v súčasnosti jedným z najväčších dodávateľov reklamných predmetov na Slovensku. Portfólio spoločnosti tvorí viac ako 17.000 položiek tovarov.

Na základe našich bohatých skúseností s realizáciou obdobných projektov sme boli oslovení s požiadavkou na vytvorenie webového katalógu produktov s možnosťou hromadného importu. Produkty pre hromadný import sú spracovávané vo formáte CSV. Súčasťou dodaného riešenia je aj hromadný upload obrázkov všetkých produktov.

Základom použitého riešenia sa opäť stal náš redakčný systém ActiveWeb, ktorý umožňuje jednoduchú a okamžitú aktualizáciu kompletnéhoobsahu webových stránok. V prípade stránok pre Repre, s.r.o. bol redakčný systém ActiveWeb doplnený o viacero prídavných modulov, z ktorých funkčne najdôležitejším je modul Katalóg produktov.

Projekt bol uvedený do prevádzky na jeseň v roku 2008. V súčasnosti prebieha už jeho druhá fáza, v rámci ktorej bude vyriešené prepojenie aplikácie so systémom Pohoda SQL. Skladové hospodárstvo vrátane administrácie produktov budú následne riešené práve prostredníctvom ekonomického systému Pohoda SQL.

Internetovú prezentáciu s katalógom produktov spoločnosti Repre, s.r.o. nájdete tu.

Viac informácii o module Katalóg produktov.