Riešenie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Transpetrol

25.4.2012

Pre spoločnosť Transpetrol sme zrealizovali aplikáciu, ktorá slúži na zverejňovanie objednávok, dodavateľských a odberateľských faktúr.

Povinnosť zverejňovania objednávok a faktúr na internete klientovi vyplýva priamo zo zákona. Pôvodné riešenie, ktorým si klient povinnosť plnil, bolo z viacerých dôvodov nedostatočné. Zverejňovanie údajov nebolo automatizované a ich publikácia si vyžadovala opätovné zásahy pôvodného dodávateľa.

Nové riešenie, ktoré sme pre klienta v expresne rýchlom čase zrealizovali, je postavené na redakčnom systéme ActiveWeb. Podporuje automatizovanú aktualizáciu dát zo SAP-u a ich publikáciu na webe po schválení povereným pracovníkom klienta bez nutnosti akéhokoľvek dodatočného zásahu dodávateľa riešenia.

O korektnom importe dát a o počte importovaných položiek sú pracovníci každý deň informovaní formou e-mailových notifikácií zasielaných z redakčného systému ActiveWeb. V tomto systéme majú v prípade potreby možnosť importu aktuálnych dát na požiadanie. Dáta môžu skontrolovať a jednotlivo, prípadne hromadne, ich odpublikovať na web, čo podstatnou mierou zjednodušilo a urýchlilo celý proces zverejňovania objednávok a faktúr.

http://doklady.transpetrol.sk

  • Vybrané referencie
02/2012