Riešenie pre mobilné odpočty

18.5.2011

Pre významnú spoločnosť v oblasti distribúcie elektrickej energie sme navrhli a vyvinuli pokročilý systém pre mobilné odpočty aktuálnych stavov odberateľov elektrickej energie.

Používanie aplikácie vo zvýšenej miere urýchľuje a zefektívňuje prácu odpočtárov v teréne, ktorí dokážu za rovnaký čas navštíviť viac odberných miest. Výrazným spôsobom eliminuje možnosť vzniku chýb, ktoré vznikali pri zbere, ale najmä pri prepise zozbieraných údajov. V neposlednom rade umožňuje efektívnejšiu kontrolu práce jednotlivých odpočtárov.

Serverová časť dodaného riešenia bola postavená na platforme Lomtec ActiveOffice doplnenej o moduly plánovania, odpočtov, správy systému a reporting. V rámci technológií boli použité Windows Mobile 6.5, Mobility Services Platform, WCF Data Services, Resco Controls a ďalšie.

Chcete vedieť viac?

  • Vybrané referencie
05/2011