Rozšírenie IS na riadenie školských športových súťaží

19.11.2012

Pre klienta Národné športové centrum (NŠC) sme zrealizovali ďalší funkčný rozvoj informačného systému na podporu a riadenie školských športových súťaží.

Realizované úpravy sa týkali viacerých častí a funkcionalít systému. Ich cieľom bolo ešte výraznejšie zjednodušenie práce pre používateľov IS a ďalšie zautomatizovanie jednotlivých procesov pri vytváraní a riadení školských športových súťaží.

Úpravy sa dotkli najmä modulu na vytváranie a správu súpisiek, ale funkčnými zmenami a vylepšeniami prešli aj jednotlivé procesy vytvárania súťaží kedy systém automaticky generuje strom súťaží, resp. celoslovenskú štruktúru kôl. Ide o výraznú podporu a uľahčenie práce pre vyhlasovateľov a organizátorov jednotlivých súťaží.

Doplnené boli tiež nástroje, ktoré podporujú a zabezpečujú jednoduchý prechod osôb (žiakov) v systéme medzi jednotlivými subjektmi najčastejšie po ukončení aktuálneho školského roka.