Rozvoj informačného systému na podporu vzdelávania

5.3.2013

Návrh a realizácia nových funkčných modulov a vlastností v rámci dodávaného komplexného informačného systému na podporu vzdelávania pre klienta v oblasti celoživotného vzdelávania.

Pri realizácii obdobného typu projektov vychádzame zo skúseností z predchádzajúcich prác našej spoločnosti na projektoch v oblasti vedy a výskumu. Išlo najmä o viacero projektov pre United Nations Development Group, Ústav prognóz a informácií školstva (projekt Infovek), Úrad vlády SR, Národné športové centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a mnoho ďalších.