Schola Ludus

24.2.2011

V súčasnosti pracujeme na projekte interaktívneho portálu s orientáciou na vedu a výskum, ktorý ma za cieľ spopularizovať inovatívne formy štúdia a netradičné spôsoby poznávania.

Predstavou občianského združenia Schola Ludus, ktoré je zadávateľom prác na projekte, je vytvorenie interaktívneho portálu, ktorý bude prístupný širokej verejnosti a prostredníctvom ktorého bude možné prezentovať a rozvíjať komplexné tvorivé poznávanie jeho užívateľov. Portál budú tvoriť viaceré online aplikácie, ktorých cieľom bude nabádať učiteľov a žiakov k objavovaniu nových foriem a spôsobov učenia.

Sme veľmi radi, že pri realizácii projektu Schola Ludus môžeme uplatniť naše bohaté skúsenosti z projektov, ktoré boli taktiež zamerané na podporu a rozvoj nových foriem vzdelávania, resp. šírenia informácií či už išlo o projekty pre United Nations Development Programme, Úrad vlády Slovenskej republiky, Národné športové centrum, Ministerstvo školstva SR, atď.