SEO

 
Činnosť v zmysle Search Engine Optimization (SEO) obsahuje celý rad úkonov a opatrení v rámci kódu stránky ako aj na samotnej stránke. Želateľným výsledkom týchto opatrení je, že sa stránka stane ľahšie čitateľnou pre vyhľadávače, ktoré ju následne zaraďujú na popredné miesta v rámci naplatených výsledkov vyhľadávania.

Čo je dobre vedieť o SEO?

  • SEO je dôležitou, ale nie jedinou časťou marketingových aktivít na internete.
  • Činnosti v zmysle SEO sú súčasťou dlhodobého a prakticky nikdy nekončiaceho procesu.
  • Kľúčom k úspechu je kvalitný obsah a zisk spätných odkazov. 

Čo ponúkame?

Vykonanie všetkých potrebných zmien tak, aby s vami vyhľadávače „začali“ komunikovať.

Alebo pre vás vypracujeme podrobnú SEO analýzu, komplexný audit vašich stránok, ktorého výsledkom bude súbor odporúčaní, ktoré si následne môžete zabezpečiť vo vlastnej réžii (v spolupráci s autorom vašich stránok).

Predmetom SEO auditu budú aj

  • Technický stav a celkové spracovanie webovej prezentácie
  • Obsah a štruktúra webu
  • Kľúčové slová
  • Spätné odkazy a registrácia v katalógoch

 Výsledkom auditu stránky bude

  • Stručná analýza súčasného stavu (vrátane analýzy konkurenčných stránok)
  • Definovanie problémových oblastí 
  • Návrh konkrétnych zmien, ktoré je potrebné vykonať