Školiaci systém pre Národné športové centrum

15.12.2010

E-learningový školiaci systém pre potreby Národného športového centra.

Riešenie školiaceho systému je postavené na platforme LMS Moodle, ktorú sme zintegrovali s nami vyvinutým prehliadačom kurzov Lomtec ActivePlayer - pokročilým nástrojom na vytváranie, editáciu, prehrávanie a vyhodnocovanie kurzov.

Systém umožňuje vytváranie neobmedzeného množstva kurzov pre neobmedzený počet používateľov s rozličnými prístupovými právami. Administrátor systému má možnosť vytvorenia kurzu, zadania jeho základných nastavení, pozvania študentov a tiež vyhodnocovania úspešnosti jednotlivých účastníkov kurzu.

Výhodou dodaného riešenia eLearningového školiaceho systému je jednoduché a prívetivé používateľské rozhranie bez nutnosti ovládania programovacích jazykov. Používatelia ocenia možnosť jednoduchého vytvárania kurzov a ich kategorizácie, resp. rozdelenia podľa tém, ale tiež napríklad možnosť rozdelenia kurzov do časových úsekov, kvôli ľahšiemu zvládnutiu štúdijnej látky.

E-learningový školiaci systém je možné využiť pre potreby vzdelávania, ale napr. aj pre zaškolovanie nových zamestnancov firmy či realizácie pravidelných školení.

Chcete sa dozvedieť viac?

  • Vybrané referencie