Sociálne siete a komunitné portály

 
Rozsiahle obsahové portály s možnosťou budovania sociálnych sietí a rozličných záujmových komunít. Súčasťou dodávaného riešenia je pokročilý redakčný systém doplnený o viaceré komunitné moduly (Blogy, Diskusie, Fotogalérie, atď.), ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu a správu užívateľsky generovaného obsahu.

Kľúčové vlastnosti

 • Komfortný redakčný systém slúži na jednoduché pridávanie a úpravu kompletného obsahu.
 • Pokročilé funkčné moduly ako Blog, Diskusie, Fotogalérie, Miniburza, Poradne a pod. podporujú vytváranie komunít a umožňujú používateľom aktívne sa podieľať na tvorbe obsahu portálu.
 • Multijazyčný redakčný systém umožňuje správu obsahu vo viacerých jazykoch pre neobmedzený počet používateľov.
 • Možnosť nastavenia viacerých úrovní žívateľských rolí pre používateľov redakčného systému (administrator, content editor, editor cenníkov, atď.).
 • Možnosť nastavenia časovej platnosti obsahu a automatická archivácia obsahu, ktorému vypršala planosť.
 • Aktívne budovanie databázy návštevníkov prostredníctvom používania kľúčových modulov portálu.
 • Súčasťou riešenia je nástroj na rozposielanie pravidelných newsletterov.
 • Možnosť preberania obsahu portálu prostredníctvom RSS kanálov.

Pre koho je riešenie určené

 • Médiá a zábava
 • Vydavateľstvá
 • Záujmové organizácie a združenia
 • Spoločnosti vydavájúce vnútropodnikové časopisy
 • Vzdelávanie, školstvo
 • Reklamné a PR agentúry