Softvér pre verejné obstarávanie ActiveProcurement a jeho výhody

12.2.2015

Lomtec ActiveProcurement je momentálne najkomplexnejší informačný systém, softvér pre verejné obstarávanie.

Je určený na využitie predovšetkým pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EU fondov.

Softvér pre verejné obstarávanie ActiveProcurement

Zabezpečuje a automatizuje všetky činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti.

Výrazne skracuje čas a unifikuje postupy realizácie verejných obstarávaní v rámci subjektov a organizácií.

Kľúčové výhody informačného systému, resp. softvéru pre verejné obstarávanie:

  • Online riešenie dostupné na bežných platformách s intuitívnym užívateľským prostredím
  • Rýchlosť a efektívnosť rozhodovania, minimalizácia byrokratických úkonov, úspora času a plytvania prostriedkov
  • Transparentnosť verejných nákupov a šetrenie „verejných“ peňazí
  • Významná časová úspora celkového cyklu nákupu, uvoľnenie času pre rozhodovanie a aktivity s pridanou hodnotou

Chcete sa dozvedieť viac?

Viac o kľúčových výhodách softvéru pre verejné obstarávanie sa dozviete na produktových stránkach Lomtec ActiveProcurement.