Softvérové aplikácie na mieru

 
V prípade špecifických požiadaviek na softvérovú aplikáciu, ktoré nami ponúkané štandardizované riešenia nepokrývajú, ponúkame vývoj na mieru. Kompletná analýza potrieb a požiadaviek, návrh riešenia, procesov, vývoj a ďalšia podpora komplexných riešení na mieru zodpovedajúcich požiadavkam klientapodľa Vašich predstáv a potrieb.

Kľúčové prínosy riešenia

  • Zefektívnenie práce
  • Analýza a optimalizácia, prípadne návrh firemných procesov
  • Ušetrenie finančných nákladov
  • Možnosť integrácie viacerých systémov a riešení

Pre koho je riešenie určené

  • Priemysel a služby
  • Energetika
  • Neziskové organizácie
  • Samospráva
  • Šport
  • Štátna správa