Spolupráca s ESO9 intranet a.s.

16.1.2012

Naviazali sme spoluprácu so spoločnosťou ESO9 intranet a.s., dodávateľom informačných technológií v ČR a na Slovensku.

Spoločnosť ESO9 intranet je dodávateľom pokročilých informačných technológií v oblastí ERP (vnútropodnikových informačných systémov).

Medzi zákazníkov spoločnosti patria popredné firmy, organizácie a strategicky významné podniky v ČR, na Slovensku. V portfóliu spoločnosti sú však aj riešenia prispôsobené legislatívnym pomdmienkam v Maďarsku a Poľsku.

ESO9 intranet poskytuje svojim zákazníkom podporu v oblasti vývoja, implementácie a služieb súvisiacich s vlastným informačným systémom ESO9. Naviac ako jedna z mála firiem ponúka k voľnému predaju samotnú ESO9 Intranet Technologiu pre vývoj vlastných aplikácií.

http://www.eso9.cz/