Starland Holding

4.6.2013

Prezentačné portálové riešenie a IS na správu projektov a záujmových lokalít klienta.

Starland Holding, a.s. je spoločnosť, ktorá sa zameriava na aktivity súvisiace s investičnou činnosťou a aktivity v oblasti developerského segmentu. Pre potreby prezentácie spoločnosti bolo potrebné vyhotoviť portálové riešenie umožňujúce jednoduchú správu a editáciu prezentovaného obsahu.

Súčasťou prezentácie spoločnosti sú aj zrealizované projekty, ktoré je možné spravovať prostredníctvom modulu na správu projektov. Modul v obdobnom rozsahu a funkčnosti slúži aj na správu časti záujmových lokalít.