Ste vhodný kandidát?

Ako zistíte či ste vhodný kanditát na prácu v Lomtecu? Stačí si vedieť úprimne odpovedať na niekoľko dôležitých otázok.

Od ľudí, ktorí sú súčasťou nášho tímu očakávame kvalitu, samostatnosť, logické myslenie, kreativitu, schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť a schopnosť odovzdávať svoju prácu na čas a v požadovanej kvalite.

Máme záujem o ľudí, ktorí chcú napredovať, vzdelávať sa a rozvíjať svoj talent v prospech seba a kamarátov v tíme.

Ak spĺňate uvedené požiadavky, ste vhodným kanditátom na prácu v našom kolektíve a budeme radi keď sa nám ozvete.

Máte záujem dozvedieť sa viac o práci v Lomtecu? Pozrite si prehľad voľných pracovných pozícii.