Študentský klub Slovenskej sporiteľne

17.10.2008

Pre Slovenskú sporiteľňu (SLSP), nášho dlhoročného klienta, sme navrhli a zrealizovali internetovú kampaň na podporu produktu Študentský klub.

Študentský klub je produktom SLSP, ktorý je určený pre vysokoškolákov vo veku 18 – 26 rokov. S otvorením študentského účtu v SLSP získava jeho majiteľ členstvo v Študentskom klube, ktoré so sebou prináša celý rad benefitov. Okrem vedenia účtu, platobnej karty a zvýhodneného úročenia peňazí sú to aj najrozličnejšie zľavy na kultúrne a športové podujatia, resp. zľavové poukážky na nákup rozličných druhov tovaru.

Svojim časovým harmonogramom, ústredným grafickým motívom a headlinom „kopírovala“ internetová kampaň hlavný priebeh kampane v ATL. Kampaň bola rozdelená do dvoch hlavných častí. Nosnou témou teasingvej časti sa stala možnosť výhry lístkov na koncert speváčky Madonny vo Viedni.

Ústrednym motívom hlavnej časti kampane bola zase možnosť výhry štvortýždňového študentského pobytu v Kanade, resp. zľavové poukážky na nákup športového tovaru.

Pri tvorbe mediaplánu sme prihliadali na typ produktu a cieľovú skupinu vysokoškolákov vo veku 18-26. Tomuto zámeru sme prispôsobili aj výber médií a kreatívu. Rozhodli sme sa skombinovať bannerovú reklamu a reklamu prostredníctvom textových odkazov na miestach, kde sme očákavali zvýšený záujem o komunikáciu tohto typu. V kampani sme využili aj stále populárnejšiu a mimorioadne účinnú PPC reklamu prostredníctvom služby Google AdWords.