Svojich zamestnancov si priebežne vychovávame

27.1.2015

Pre Zoznam.sk sme sa vyjadrili k aktuálnemu stavu a budúcnosti IT odvetvia, možnosti uplatnenia absolventov VŠ, resp. SŠ v praxi, ale tiež k problematike duálneho vzdelávania.

Aktuálny stav kedy pracovné ponuky prevyšujú dopyt sa u nás v Lomtec.com snažíme riešiť systematicky a priebežne neustálym zlepšovaním pracovných podmienok, benefitov, firemnej kultúry a atmosféry a samozrejme aj charakterom a rozsahom projektov, na ktorých naši ľudia pracujú, čím zároveň zvyšujeme atraktívnosť našej pracovnej ponuky.

Snažíme sa veľmi aktívne vystupovať a pôsobiť nielen na vonok, ale aj smerom do vnútra firmy. Pravidelne so zamestnancami komunikujeme počas firemných raňajok, v rámci ktorých si predstavujeme naše nové projekty a informujeme sa vzájomne o nových technológiách a trendoch.

V uvoľnenej atmosfére sa tiež stretávame na spoločných firemných akciách, oslavách či vo wellnese a na športoviskách, ktoré majú naši zamestnanci tiež voľne k dispozícii. Do viacerých firemných akcií zapájame aj rodinných príslušníkov našich zamestnancov.

Máme dlhodobé a vcelku pozitívne skúsenosti so zamestnávaním absolventov VŠ, ale takmer výhradne takých, s ktorými spolupracujeme už počas ich štúdia. Absolventa si vlastne “vychováme” pre svoje potreby, pre využitie na konkrétnom type projektov, a po skončení štúdia už môže nastúpiť na plnohodnotný pracovný pomer.

Na otázky Zoznamu odpovedal Tomáš Koval, Project and Marketing Manager spoločnosti Lomtec.com.

Celý článok si môžete prečítať tu.