Systém na nahrávanie a archiváciu vysielania TV staníc

2.12.2014

Predmetom realizovaných prác bolo vytvorenie systému na nahrávanie a archiváciu vysielania deviatich slovenských televíznych staníc - Jednotka, Dvojka, Markíza, Joj, TA3, Doma, Joj Plus, Dajto a Wau.

Riešenie, ktoré sme dodali pre Radu pre vysielanie a retransmisiu, umožňuje nepretržité simultánne nahrávanie vysielania všetkých staníc a archiváciu záznamov po dobu 45 dní.

Vzhľadom na požiadavku vysokej spoľahlivosti systému, sme nahrávacie zariadenie navrhli tak, aby bolo čo najrobustnejšie a poradilo si aj s výpadkami elektriny, reštartom serverov a alebo poruchami časti hardvéru.

Nahrávanie digitálneho terestriálneho signálu zabezpečujú dve 4-tunerové TV karty, ktoré vytvárajú videozáznamy s prekryvom. Do záznamu sa vkladá informácia o dátume a čase nahrávania.

Nahrávky sú prístupné cez webovú aplikáciu, ktorá pracovníkom RVR umožňuje rýchlo vyhľadať vysielanie podľa dátumu a času. Podľa zadaného časového intervalu aplikácia na pozadí vystrihne záznam z jednej alebo z viacerých nahrávok a spojí ich do jedného súboru. Ten potom ponúkne na prehratie alebo uloženie na disk.