Systémové požiadavky

Počítač užívateľa

 • Windows 95 / 98 /2000/ XP a vyššie
 • Internet Explorer 8.0 a vyšší (Internet Explorer 9.0 je odporučený)
 • Rozlíšenie obrazovky 1024x768 a vyššie

Server

Lomtec ActiveWeb pre Windows

 • Windows NT/2000 Server /2000 Professional /XP a vyšší
 • Internet Information Server 4.0 a vyšší / Apache Web Server
 • Macromedia ColdFusion 5.0 Professional/Enterprise alebo Macromedia ColdFusion MX Standard/Enterprise a vyššie

Databázový server:

 • MS SQL Server 7.0 a vyšší

Lomtec ActiveWeb.NET pre Windows

 • Windows NT/2000 Server/2000 Professional /XP a vyšší
 • Internet Information Server 4.0 a vyšší
 • Microsoft .NET Framework 2.0

Databázový server:

 • MS SQL Server 7.0 a vyšší

Lomtec ActiveWeb pre Linux

 • Linux operating system
 • Apache Web Server
 • Macromedia ColdFusion 5.0 Professional/Enterprise alebo Macromedia ColdFusion MX Standard/ Enterprise a vyššie

Databázový server:

 • PostgreSQL alebo Oracle 9i a vyšší

Lomtec ActiveWeb pre Unix

Jeden z nasledovných operačných systémov:

 • Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX
 • Apache Web Server
 • Macromedia ColdFusion 5.0 Enterprise alebo Macromedia ColdFusion MX Enterprise a vyššie

Databázový server:

 • PostgreSQL alebo Oracle 9i a vyšší

Lomtec ActiveWeb pre J2EE

Jeden z nasledovných operačných systémov:

 • IBM WebSphere / BEA WebLogic / Macromedia JRun / Sun ONE
 • Macromedia ColdFusion Server MX Enterprise

Databázový server:

 • MS SQL Server 7.0 a vyšší alebo PostgreSQL alebo Oracle 9i a vyšší