Tvoj spot pre Slovenskú sporiteľňu

15.11.2010

Po úspechu Slovníku bankovania sme pre Slovenskú sporiteľňu vyhotovili ďalšiu z interných aplikácií, ktoré majú za úlohu podnietiť zamestnancov ku kreativite a umožniť im podieľať sa na formovaní komunikačnej stratégie banky.

V prípade aplikácie pod názvom Tvoj spot majú zamestnanci Slovenskej sporiteľne možnosť navrhnúť nový reklamný spot banky. Vyhotovená aplikácia umožňuje zamestnancom nový reklamný spot navrhnúť a následne aj hlasovať a podieľať sa tak na výbere toho najlepšieho návrhu. Víťazný návrh sa následne natočí a bude sa používať v rámci internej komunikácie spoločnosti.

V rámci realizácie projektu sme zabezpečili nielen samotné naprogramovanie aplikácie, ale tak ako v prípade Slovníka bankovania aj kompletné grafické spracovanie. Projekt Tvoj spot sa stretol s mimoriadnym ohlasom zamestnancov banky a klient prejavil veľkú spokojnosť s prácou, ktorú sme na projekte odviedli. 

  • Vybrané referencie
10/2010