Účasť na výskume rodovej diverzifikácie v oblasti vedy a výskumu v SR

2.12.2011

Podieľame sa na výskume v oblasti rodovej diverzifikácie v oblasti vedy a výskumu na Slovensku.

Výskum sa týka miery zastúpenia mužov a žien v oblasti výskumu a vývoja na pozíciách špecializovaných pracovníkov (technológie, teoretická veda), ako aj riadiacich pracovníkov (top manažérske pozície a osoby s najvyššími rozhodovacími právomocami v spoločnosti).