Update IS na riadenie školských športových súťaží

12.9.2011

V týchto dňoch realizujeme rozsiahly update informačného systému na riadenie školských športových súťaží.

Update informačného systému na riadenie školských športových súťaží spočíva najmä v zapracovaní pripomienok aktívnych používateľov systému, ktorí majú na starosti vytváranie školských športových súťaží. Ide najmä o pracovníkov KŠÚ (Krajských školských úradov), ktorí so systémom pracujú najčastejšie.

Z funkčného hľadiska možno za najzásadnejšiu požiadavku považovať doplnenie informačného systému o možnosť definovania organizátorov školských športových súťaží nielen spomedzi účastníkov súťaže.

www.skolskysport.sk

  • Vybrané referencie