Update systému fakturácie pre SOZA

20.3.2018

V rámci kontinuálneho rozvoja svojich riešení, dodáva Lomtec.com pre Slovenský ochranný zväz autorský vylepšenia Fakturačného systému.

Z posledných vylepšení vyberáme funkčnosť pre používateľov stránky a funkčnosť pre pracovníkov SOZA.

Na podstránke Používatelia ( https://moja.soza.sk/pouzivatelia ), ktorá slúži na nahlasovanie podujatí, alebo prevádzok, ktoré prehrávajú hudbu, bol doplnený nový webový objekt pre prevádzkovateľov kín.

Poskytuje odkazy na sadzobník, tlačivá a často kladené otázky. Umožňuje vlastníkom, alebo prevádzkovateľom kín uzavrieť so SOZA licenčnú zmluvu, na základe ktorej získa licenciu na použitie hudobných diel v rámci prevádzkovania kina.

V rámci Back-end office bola doplnená nová funkčnosť. Vo vzťahu k používateľom je uplatňovaný nový inštitút – Dohoda o urovnaní. Dohoda o urovnaní je inštitút, ktorý bude uplatňovaný v prípade riešenia situácie s používateľom, ktorý nemal uzatvorenú licenčnú zmluvu. Ide o dokument na úrovni Licenčnej zmluvy alebo vysporiadania autorskej odmeny, ktorý je podkladom pre fakturáciu.

Všetok rozvoj a vylepšenia systému sa realizajú v úzkej spolupráci s IT oddelením SOZA.