Úspech našich projektov na ITAPA 2016

15.11.2016

Naše práce boli zaradené medzi najlepšie IT projekty roka 2016.

Projekty Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy a Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu získali prestížne ocenenia. Odborná porota medzinárodného kongresu ITAPA 2016 ich zaradila medzi najlepšie IT projekty roka 2016.

Zadávateľom projektu Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy bolo Hlavné mesto SR. Odborná porota ocenila, že ide o projekt, kotrý zjednodušuje život, šetrí čas a peniaze samospráve, podnikateľom a obyvateľom všetkých mestských častí. Tí už dnes môžu využívať 85 nových elektronických služieb, z toho 59 transakčných a 26 informačných, rozdelených do logických kategórií v zmysle riešenia bežných životných situácii.

Ešte úspešnejším sa stal projekt Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu. Jeho zadávateľom bola Štátna ochrana prírody SR. Projekt je určený odbornej i laickej verejnosti a mapuje chránené zvieratá, rastliny a biotopy. Počas doterajších 17 844 prieskumných návštev bolo zmapovaných 11 663 lokalít na Slovensku, 66 biotopov a 156 chránených druhov fauny a flóry.

Výsledky monitoringov sú denne aktualizované a prezentované na stránkach portálu Biomonitoring.sk a zhrnuté dvojjazyčne napr. aj v printových publikáciách.

Projekt získal 2.miesto v kategórii Nové služby pre spoločnosť a zároveň druhú priečku v hlasovaní poslucháčov Slovenského rozhlasu.

Dosiahnuté ocenenia nás samozrejme tešia. Potvrdzujú, že svoju prácu ovládame a že naše riešenia majú patričnú kvalitu a zároveň spoločensky pridanú hodnotu. Získané ocenenia vnímame ako uznanie práce nielen nás ako hlavného dodávateľa, ale všetkých ľudí, ktorí na projektoch robili, či už na našej strane, alebo na strane klienta.