Výhody redakčného systému

Používanie redakčného systému je výhodné pre organizáciu, pre ľudí zodpovedných za obsah, pre manažéra systému, pre vývojára stránky aj pre jej návštevníka.

Výhody pre spoločnosť

Publikovanie na web kedykoľvek, kdekoľvek

Web stránky so systémom riadenia obsahu dovoľujú zamestnancom a prispievateľom meniť obsah kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné a to s využitím štandardného internetového prehliadača.

Naopak, web stránky bez systému riadenia obsahu sa menia len zriedkavo. Koordinácia procesu manuálnej aktualizácie je zložitá, ak prispievatelia a internetoví profesionáli pracujú na rozličných miestach a majú iné pracovné rozvrhy.

Rýchlejšia aktualizácia

Aktualizácia obsahu je rýchlejšia na stránke, ktorá má systém riadenia obsahu a to z dvoch dôvodov:

 • Netechnickí užívatelia môžu pridávať a meniť obsah sami a nemusia čakať, kým zaneprázdnení IT profesionáli budú mať na nich čas. Tento častý problém zmizne, pretože zamestnanci na všetkých oddeleniach budú vedieť vytvárať nový materiál a potom obsah sami aktualizovať.
 • Užívatelia sa nebudú musieť učiť HTML ani iný programovací jazyk. Stačí im ovládať Microsoft Word a bežný internetový prehliadač.

Účinné riadenie toku práce (workflow)

So systémom riadenia obsahu web stránok má spoločnosť mechanizmus na kontrolu autorského procesu, toku práce, publikácie a funkčnosti správy obsahu. Nový obsah prichádza od prispievateľov obsahu ako aj z existujúcich firemných databáz.

Kontrolné záznamy a autentifikácia užívateľov

Systémy riadenia obsahu web stránok by mali vytvárať kontrolné záznamy o zmenách, ktoré boli vykonané v obsahu web stránky a taktiež by mali zahŕňať funkciu kontroly práv užívateľa (napr. obmedziť úpravu informácií pre investorov len na oddelenie financií).

 • Zvýšenie zaangažovanosti pracovníkov organizácie na publikovaní informácií na web stránku.
 • Zníženie rizika straty zákazníkov z dôvodu zastaralého obsahu na stránke.
 • Menej časovo náročných a drahých telefonátov na marketingové a iné oddelenia, kde telefonujúci kladie bežné otázky, ktoré nie sú zodpovedané na stránke.
 • Väčšia produktivita z dôvodu rýchlejšieho prístupu zamestnancov k základným informáciám a dokumentom (v prípade intranetov).
 • Zvýšenie úspor z dôvodu umožnenia publikovať obsah aj netechnickým užívateľom.

Výhody pre užívateľov systému

Rýchle zaškolenie

Umožňuje aktualizáciu obsahu s využitím editora pripomínajúceho Microsoft Word a štandardného internetového prehliadača.

Prístup k okamžitému publikovaniu

Umožňuje ľuďom z marketingu, obchodu, personálneho a iných oddelení vykonávať zmeny samostatne a publikovať ich do niekoľkých minút, namiesto zvyčajných dní či týždňov.

Konzistencia stránky

Presadzuje dodržiavanie publikačných štandardov spoločnosti (napríklad úprava textu, veľkosť písma, farba pozadia).

Výhody pre IT / Webmastera / Vývojára web stránok

 • Predpripravená funkcionalita a aplikácie umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu tvorbu profesionálnych web stránok
 • Odstraňuje zdržania pri napĺňaní obsahu. Dobré riešenie riadenia obsahu web stránok prenáša časť zodpovednosti za aktualizáciu obsahu stránky na tvorcu obsahu. Výsledkom je, že nový obsah určený na publikáciu, sa už nehromadí na stole web profesionálov, čím sa eliminujú zdržania pri napĺňaní obsahu.
 • Jednoduchá inštalácia, administrácia a minimalizácia požiadaviek na poskytovanie technickej podpory.
 • Rýchla a hladká integrácia s existujúcimi softwarovými systémami.
 • Podporuje kontrolované zmeny (v súlade s vopred danými postupmi a bezpečnosťou založenou na užívateľských roliach).
 • Zjednodušuje údržbu nakoľko ActiveWeb nevyžaduje inštaláciu žiadneho softwaru na počítačoch užívateľov.
 • Znižuje čas a náklady na školenie pre tvorcov obsahu takmer na nulu.

Výhody pre návštevníkov stránky

 • Poskytuje návštevníkom prístup ku aktuálnemu a hodnotnému obsahu, pretože tento môže byť rýchlo a často obmieňaný.
 • Nabáda k opakovaným návštevám stránky, pretože jej obsah je vždy čerstvý (napr.: tlačové správy, aktuálny cenník produktov)
 • Nabáda ku dlhším návštevám stránky, pretože jej obsah je prepracovanejší a užitočnejší (napr.: FAQ)