Výskum v oblasti vedomostného a projektového manažmentu

4.8.2009

Podieľali sme sa na výskume v oblasti vedomostného a projektového manažmentu.

Lomtec sa prostredníctvom svojich zamestnancov a blizkych spolupracovnikov podieľal na výskume v oblasti vedomostného a projektového manažmentu. Výsledky práce na výskumnom projekte boli publikované pod názvom Vedomostný manažment a projektový manažment v publikácii Projektový manažment a jeho ďalší rozvoj.