Využitie elektronických služieb z pohľadu občana

Čo je potrebné, aby mohol občan elektronicky komunikovať so samosprávou?

  • eID karta (elektronický občiansky preukaz)
  • Certifikát identity a ZEP (zaručený elektronický podpis)
  • Čítačka kariet
  • Počítač  a pripojenie na internet

esmao obcan

eID karta - slúži pre komunikáciu s celou verejnou správou Slovenskej republiky. O eID kartu môže občan požiadať na každom pracovisku polície určenom na vydávanie osobných dokladov.

Certifikát identity a ZEP - o certifikát identity a ZEP je treba požiadať na polícií pri preberaní eID karty

Čítačka kariet - slúži na pripojenie eID karty s počítačom používatela. O čítačku kariet je treba požiadať na polícií pri preberaní eID karty.

Počítač  a pripojenie na internet - ak občan nemá počítač, resp. prístup na internet môže využiť služby integrovaných obslužných miest (väčšinou na Pošte)