Web formuláre

Možnosť zberu dát rozličného typu z formulárov umiestnených na web stránke.

Možné využitie

  • Kontaktné a dopytové formuláre
  • Dotazníky
  • Iné

Stručný popis

Dáta z každého vyplneného formuláru je možné presmerovať do úložiska dát. Počas vytvárania formulára systém automaticky vytvára Submit kód zabezpečujúci odosielanie formulára. Tvorcovi web stránky stačí skopírovať túto malú časť kódu do zdrojového kódu formulára. Tým sa zabezpečí presmerovanie odoslaného formulára do úložiska dát. Systém zberu dát umožňuje odoslanie aj prostredníctvom e-mailu.

V zozbieraných dátach je možné vykonávať tieto operácie:

  • Zoradiť podľa akéhokoľvek poľa formuláru
  • Vyhľadávať vo výsledkoch
  • Exportovať dáta do Excelu