Wiki a Knowledge Base riešenia

 
Efektívne riešenie pre vznik, zaznamenávanie a uchovávanie vedomostí v neobmedzenej forme a rozsahu. Súčasťou dodávaného riešenia sú pokročilé nástroje na jednoduchý zber, editáciu a zdieľanie rozličných typov dokumentov, kontaktov a iných napr. vnútrofiremných materiálov.

Kľúčové vlastnosti

 • Podpora tvorby obsahu firemných vedomostných databáz
 • Zber, editácia a zdieľanie vedomostnej databázy firmy
 • LWKB ponúka nástroje na rýchle a efektívne vytváranie, resp. úpravu obsahu vo wiki štýle, t.j. bez nutnosti prihlasovania sa do sytému a zdĺhavého vyhľadania požadovaného dokumentu
 • Podpora nástrojov na kategorizáciu obsahu prostredníctvom meta dát, resp. Topic Maps
 • Zobrazovanie súvisiacich článkov, produktov, iného obsahu
 • Možnosť hlasovania a hodnotenia článkov. Hodnotenie sa následne premieta do hodnotenia autora čím sa zvyšuje, resp. znižuje váha jeho príspevkov.
 • Riešenie je určené pre neobmedzený počet používateľov
 • Možnosť zadefinovania vlastného workflow
 • Možnosť rozdelenia obsahu
 • Možnosť nastavenia viacerých úrovní používateľských rolí (administrator, content editor, editor cenníkov, atď.)
 • Možnosť vkladania rozličných typov súborov
 • Tlač zostáv
 • RSS kanály
 • Systém notifikácii

Výhody riešenia

 • Efektívnejšia spolupráca jednolivých tímov, resp. členov tímu
 • Podpora a rozvoj vzdelanosti
 • Výmena poznatkov a skúseností
 • Integrácia viacerých interných IS
 • Uchovávanie a rozvoj know-how spoločnosti aj po odchode dlhoročných zamestnancov

Pre koho je riešenie určené

 • Cestovný ruch
 • Energetika
 • Finančné služby
 • Média a zábava
 • Neziskové organizácie
 • Priemysel a služby
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa