Workshop na tému najnovších trendov vo verejnom obstarávaní

2.7.2012

V uplynulých dňoch sme zrealizovali workshop za účelom prezentácie najnovších trendov v oblasti elektronického verejného obstarávania.

Workshop sa uskutočnil vo štvrtok 28.júna v priestoroch veľkej sály klubu Penati na Agátovej ul. v Bratislave. Pozvanými účastníkmi pracovného stretnutia boli obstarávatelia vo verejnej správe, ktorým sme predstavili Lomtec ActiveProcurement - pokročilý nástroj na podporu procesov v oblasti verejného obstarávania.

ActiveProcurement je revolučné riešenie, ktoré slúži na podporu všetkých činností a procesov v rámci verejného obstarávania a je plne v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a je vhodné pre podporu všetkých typov VO.

Kľúčovými službami riešenia ActiveProcurement sú evidencia detailných informácií o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa, správa a riadenie databázy záujemcov, uchádzačov a dodávateľov, reporting nad verejnými obstarávaniami v organizácii, ale najmä podpora tvorby dokumentov a oznámení v rámci procesov verejného obstarávania – prostredníctvom šablón.