CTS Viaggi

Spoločnosť CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) patrí k najväčším talianskym organizáciám zaoberajúcim sa cestovným ruchom.

CTS v súčasnosti ponúka svoje služby prostredníctvom viac ako 200 predajných miest v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii a USA. Spoločnosť ročne predá okolo 400 tisíc zájazdov. Ročný obrat CTS dosahuje výšku 150 miliónov euro, počet klientov dosahuje cca. 250 tisíc.

CTS a internet

Podporovať svoje obchodné aktivity prostredníctvom internetu sa spoločnosť CTS rozhodla v roku 1994.

"Tak skoro s internetom sme začali najmä preto, lebo väčšina našich zákazníkov sú mladí ľudia a v tom čase bol internet v Taliansku použivaný hlavne mladšou generáciou", hovorí Fabrizio Iacono, vedúci web oddelenia spoločnosti CTS. "CTS je mladou a dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá chce byť vždy o krok vpred pred svojou konkurenciou a vždy chce ponúkať svojim zákazníkom len tie najlepšie služby."

Svoju prvú firemnú web stránku v roku 1994 si CTS vytvorila vo vlastnej réžii. V roku 1998 začala CTS spolupracovať s dvoma externými spoločnosťami. Jedna zo spoločností dodala technologické riešenie a druhá sa postarala o grafické riešenie webu.

Prečo sa CTS rozhodla pre nový web?

O novom webe začali v CTS uvažovať okamžite potom, ako bolo v roku 2000 vytvorené špeciálne oddelenie na podporu web aktivít. Jeho založením sa CTS rozhodla podstatne zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných prostredníctvom webu.

Okrem web oddelenia sa na podpore web aktivít podieľajú aj pracovníci ostatných oddelení - napríklad pracovníci Call centra zabezpečujú spracovávanie objednávok prijatých prostredníctvom webu.

Stránka, v podobe v akej sa nachádzala, však nebola schopná plniť nároky, ktoré sa na ňu v súvislosti s novými zámermi rozvoja web aktivít spoločnosti kládli. F.Iacono hovorí najmä o problémoch s navigáciou:

"Bola veľmi zmätočná, pričom na stránke nebola integrovaná ani možnosť vyhľadávania. Takisto grafický design už nezodpovedal súčasným trendom. Jednoznačne najväčším problémom však bola absencia CMS (redakčného systému), takže sme všetky zmeny na stránke museli vykonávať manuálne alebo sme museli kontaktovať externú spoločnosť, aby ich pre nás vykonala."

Požiadavky zadávateľa na web stránku CTS

  • Celkový redesign stránky.
  • Návrh novej, prehľadnejšej štruktúry stránky.
  • Možnosť jednoduchej a okamžitej aktualizácie obsahu stránky pomocou CMS (Content Management System).
  • Možnosť prístupu do CMS (redakčného systému) pre viacerých užívateľov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.
  • Získanie väčšieho počtu nových užívateľov
  • Ponuka zaujímavých e-commerce služieb a ich prostredníctvom zabezpečenie nových obchodných príležitostí pre CTS

Práce na novom portále začali analýzou pôvodnej verzie. Jej výsledkom bolo ujasnenie cieľov a potrieb spoločnosti CTS a následne vypísanie tendra na dodávateľa novej web stránky. Do tendra boli pozvané štyri spoločnosti - tri talianské a okrem nich slovenská softvérová spoločnosť Lomtec.

CTS hľadal spoločnosti, ktoré by boli schopné poskytnúť profesionálne a kompletné služby - grafický design, redakčný systém, integráciu s podnikovými aplikáciami, následnú podporu a pod.

Prečo vyhral Lomtec.com?

"Lomtec nám ponúkol najvhodnejší redakčný systém spomedzi všetkých uchádzačov a navrhol najlepší spôsob integrácie web stránky s našimi internými aplikáciami."
Fabrizio Iacono (CTS)

S prácami na vývoji nového portálu pre spoločnosť CTS sa začalo v júli 2002.

"Od počiatočných fáz sme sa riadili dôslednym dodržiavaním zaužívanej projektovej metodológie, ktorá začína analýzou požiadaviek klienta, pokračuje návrhom konkrétnych riešení, implementáciou, testovaním a uvedením projektu a končí vyhodnotením a podporou", hovorí Miroslav Ličko, Managing Director spoločnosti Lomtec.com.

Hlavnými výhodami nového webu je zásadné zjednodušenie správy webu prostredníctvom redakčného systému ActiveWeb a jeho integrácia s existujúcimi back-end systémami spoločnosti CTS.

"Teraz môžeme spravovať obsah stránky veľmi rýchlo," hovorí F.Iacono. "Oproti minulosti máme k dispozícií jeden systém, kde môžeme vykonávať všetky úlohy súvisiace so správou web stránky."

Redakčný systém ActiveWeb umožňuje spravovať kompletný obsah web stránky prostredníctvom tzv. admin módu, čo umožňuje pracovať extrémne rýchlo a flexibilne. V súčasnosti v CTS pracuje s ActiveWebom približne 40 používateľov rozdelených do viacerých skupín. Každá skupina používateľov je zodpovedná za niektorú z častí web stránky, ako sú napr. produkty, žiadosti, zľavy, a pod.

Pokiaľ ide o porovnanie webu s ostatnými talianskymi cestovnými portálmi, rozsahom ponúkaných služieb je jednoznačne na prvom mieste. Nový portál CTS disponuje najširšou ponukou služieb a produktov, informácií o jednotlivých krajinách a mestách.

Prostredníctvom nového webu poskytuje CTS svoji klientom podporu na celom svete ako aj možnosť získať zľavy alebo posielať SMS správy prostredníctvom web stránky a ešte omnoho viac.

Nový portál CTS mesačne navštívi takmer 100.000 unikátnych užívateľov. Z obchodného hľadiska je však zaujímavejšia skôr informácia o tom, že prostredníctvom portálu CTS realizuje viac ako 1.000 objednávok mesačne v hodnote niekoľko sto tisíc euro.

"Neexistuje iný tour - operátor v Taliansku, ktorý by poskytoval tak veľa služieb prostredníctvo webu." Fabrizio Iacono (CTS)

Na základe mimoriadne priaznivých ohlasov od zákazníkov vyjadrila CTS spokojnosť s prácou spoločnosti Lomtec a jednoznačne sa rozhodla pokračovať v spolupráci i naďalej.

"Do budúcnosti pripravujeme integráciu s našim novým ekonomickým informačným systémom a prepojenie na medzinárodný rezervačný systém Worldspan. Takisto pripravujeme redesign našich zahraničných web stránok podobným spôsobom, ako sme to zrealizovali v prípade talianskej stránky."

O spoločnosti Lomtec.com

Spoločnosť Lomtec.com sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.