Euroline Slovakia

Spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 1995. Počas rokov 1996 a 1997 sa vypracovala na najväčšieho dodávateľa projektov rodinných domov na Slovensku. V súčasnej dobe má spoločnosť 27 regionálnych predajcov s plošným pokrytím celej Slovenskej republiky a 36 predajcov pre Českú republiku. V roku 1998 založila svoju dcérsku spoločnosť EUROLINE BOHEMIA s.r.o., ktorá ihneď zaujala popredné miesto v predaji projektov rodinných domov v Českej republike.

Prečo sa EUROLINE rozhodol pre novú stránku?

Začiatkom roku 2003 sa spoločnosť EUROLINE SLOVAKIA rozhodla rozšíriť svoje obchodné aktivity aj na Internet a osloviť tak širšie spektrum koncových zákazníkov. "EUROLINE síce v tom čase už disponoval jednoduchou web prezentáciou vytvorenou vo vlastnej réžii, no táto bola z dlhodobého hľadiska nedostačujúca", hovorí Martin Grondžák, Project Manager spoločnosti Lomtec, zodpovedný za projekt EUROLINE SLOVAKIA.

Rozsiahly obsah stránok nebolo možné jednoducho aktualizovať. Narastajúce množstvo administratívnej činnosti spojenej so spracovávaním webového obsahu ako aj klasických objednávok do značnej miery komplikovalo prácu zamestnancom spoločnosti. Táto skutočnosť sa odrážala aj v narastajúcich prevádzkových nákladoch spoločnosti. Konkurenčné firmy, najmä v Čechách, začali do značnej miery využívať Internet aj v rámci marketingovej komunikácie, čo do istej miery ohrozovalo pozíciu spoločnosti Euroline na trhu.

V snahe získať čo najväčší počet potenciálnych klientov z radov internetových užívateľov sa firma EUROLINE SLOVAKIA rozhodla aj pre podstatné zatraktívnenie svojej web stránky.

Lomtec pre EUROLINE SLOVAKIA

"V marci 2003 vypísal obchodný riaditeľ spoločnosti EUROLINE SLOVAKIA Ing. Pavel Timár, výberové konanie a oslovil nás s požiadavkou na vypracovanie návrhu riešenia a realizačného plánu novej internetovej prezentácie spoločnosti", hovorí Martin Grondžák. V rámci podrobnej analýzy a konzultácií s klientom sme vypracovali návrh novej internetovej prezentácie a tiež multimediálneho CD.

Požiadavky zadávateľa na web stránku EUROLINESLOVAKIA.sk

 • Redesign stránky (urobiť stránku podstatne atraktívnejšou).
 • Návrh novej štruktúry stránky v dvoch kompletných jazykových verziách.
 • Možnosť spravovania obsahu stránky pomocou CMS (Content Management System).
 • Možnosť spravovania katalógu produktov pomocou CMS.
 • Zefektívnenie komunikácie s obchodnými zastúpeniami.
 • Vytvorenie komplexného objednávkového systému v rámci e-Business modelu.
 • Výber domu podľa zvolených kritérií.
 • Možnosť prístupu do CMS pre viacerých užívateľov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.

Výsledok

Plnohodnotná e-Business aplikácia v dvoch jazykových verziách zahŕňa kompletný online katalóg projektov spolu s jedinečnými flash aplikáciami na vymaľovanie vybraného domu či zariadenie jeho interiéru výberom z palety nábytku.

Aplikácia ďalej obsahuje:

 • výber domu podľa zvolených kritérií
 • objednávkový systém s možnosťou online platieb (TatraPay, SporoPay, VUB, eBanka)
 • inzercia, ankety, diskusné fórum
 • zákaznícky servis pre existujúcich klientov
 • obchodnícka zóna pre zastúpenia v rámci celej SR a ČR
 • poradenstvo a množstvo užitočných informácií, atď.

Obsah celej prezentácie je editovaný a aktualizovaný pomocou redakčného systému ActiveWeb.

Lomtec ActiveWeb

Lomtec ActiveWeb je redakčný systém na riadenie obsahu web stránok, internetových portálov alebo firemných intranetov. ActiveWeb bol vyvinutý s cieľom poskytnúť užívateľsky najprívetivejší systém pre riadenie obsahu web stránok umožňujúci aj užívateľom bez technických znalostí publikovať na internete a spravovať aj tie najrozsiahlejšie internetové portály.

Záver

Web stránka bola spustená do ostrej prevádzky 1.10.2003 na dvoch doménach - www.eurolineslovakia.sk (slovenská verzia pre Euroline Slovakia) a www.euroline.cz (česká verzia pre Euroline Bohemia). Celý obsah stránky je možné jednoducho a rýchlo riadiť prostredníctvom systému riadenia obsahu web stránok ActiveWeb. S obsahom web stránky môže aktívne pracovať viacero užívateľov, čo proces aktualizácie webu podstatným spôsobom zefektívňuje.

Súčasťou projektu bola aj e-Marketingová podpora klienta na najväčších slovenských portáloch. "Na základe našich skúseností sme vypracovali kompletný mediaplán, navrhli a zrealizovali kreatívu," hovorí Martin Grondžák, Project Manager spoločnosti Lomtec, zodpovedný za projekt EUROLINE SLOVAKIA. Vzhľadom k propagácii na Internete a tiež vďaka novým interaktívnym možnostiam tejto web aplikácie bola už v prvých týždňoch návštevnosť stránok niekoľkonásobne vyššia ako pred jej spustením, čo sa samozrejme odrazilo aj v počte realizovaných online objednávok.

O spoločnosti Lomtec.com

Spoločnosť Lomtec.com sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.