Ikea

IKEA je medzinárodná spoločnosť so 70.000 zamestnancami, ktorá pôsobí v 42 krajinách. Sortiment, ktorý je rovnaký vo všetkých krajinách IKEA, zahŕňa okolo 10.000 výrobkov. Základnou myšlienkou, pri tvorbe sortimentu, je ponúkať výrobky s pekným dizajnom a dobrou funkčnosťou za také ceny, aby si ich mohol dovoliť takmer každý. V minulom roku navštívilo obchodné domy IKEA na celom svete 286 miliónov ľudí. Katalóg IKEA vyšiel v náklade 118 miliónov kópií v 45 vydaniach (v 23 jazykových mutáciách).

Prečo sa IKEA rozhodla pre zmenu?

Slovenská verzia stránky spoločnosti IKEA nespĺňala z hľadiska zaužívaných firemných štandardov požadované náležitosti. Dizajn nezodpovedal predpísaným požiadavkam čo znamenalo, že slovenská verzia stránky sa výrazne odlišovala od stránok spoločnosti v iných krajinách. Stránka nespĺňala kritéria kladené na prezentácie obdobného zamerania ani po obsahovej stránke. Dôvodom bola absencia akéhokoľvek CMS (Content Management System), ktorý by umožňoval obsah stránky priebežne aktualizovať. Každá, čo i len drobná, aktualizácia stránky trvala neprimerane dlhú dobu a musela ju vykonávať externá firma.

Lomtec pre IKEA

Zadávateľom projektu IKEA bola reklamná agentúra JVCS (Juraj Vaculík Creative Studio). Komunikácia ohľadom nového webu teda prebiehala na úrovni projektových manažérov JVCS a Lomtec. "Prvý kontakt s JVCS bol naviazaný v septembri 2001", hovorí Matej Marcin, Project Manager spoločnosti Lomtec, zodpovedný za projekt IKEA. "Boli sme oboznámení so základnými požiadavkami na novú stránku IKEA ako aj s požiadavkou na dodržanie termínu, ktorý súvisel s uvedením novembrového katalógu."

Požiadavky zadávateľa na web stránku IKEA

  • Ujednotenie grafiky na základe firemných štandardov, zosúladenie jednotlivých jazykových mutácii stránky.
  • Možnosť spravovania katalógu produktov pomocou CMS/redakčného systému.
  • Možnosť spravovania ďalšieho obsahu stránky (upútavky na akcie, stránky s popismi) pomocou CMS.
  • Možnosť objednávania katalógu.
  • Možnosť objednávania produktov.
  • Možnosť prístupu do CMS pre viacerých užívateľov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.

Lomtec má boháte skúsenosti s realizáciou obdobných projektov a naplno ich využil aj v projekte IKEA. Grafická podoba budúcej stránky bola jasne definovaná už funkčnými predlohami. "Príkladom nám mala byť švédska stránka (www.ikea.se)", hovorí Matej Marcin. "Pristúpili sme teda k vytvoreniu HTML kódu presne podľa predlohy." Štruktúra webu mala taktiež zodpovedať predlohe. Najvhodnejším riešením sa javilo použitie nami vyvinutého redakčného systému na riadenie obsahu web stránok Lomtec ActiveWeb.

Lomtec ActiveWeb

Lomtec ActiveWeb je CMS/redakčný systém na riadenie obsahu web stránok, internetových portálov alebo firemných intranetov. ActiveWeb bol vyvinutý s cieľom poskytnúť užívateľsky najprívetivejší systém pre riadenie obsahu web stránok umožňujúci aj užívateľom bez technických znalostí publikovať na internete a spravovať aj tie najrozsiahlejšie internetové portály.

Aj v prípade IKEA.sk sme dôsledne dodržiavali zaužívanú a predchádzajúcimi projektmi overenú projektovú metodológiu, ktorá začína analýzou požiadaviek klienta, pokračuje návrhom konkrétnych riešení, implementáciou, testovaním a uvedením projektu a končí vyhodnotením a podporou.

Výsledok

Práce na projekte IKEA.sk začali v prvej polovici októbra 2001. V novembri 2001 už bola stránka plne funkčná. Jej návštevníci sa mohli priamo na webe oboznámiť s novým katalógom produktov IKEA, resp. si ho mohli aj prostredníctvom nového webu objednať. Návštevnosť stránky, ktorá určitým spôsobom vypovedá o jej kvalite, rapídne vzrástla.

Obrovskou výhodou stránky sa stala možnosť jej jednoduchej a rýchlej administrácie prostredníctvom systému riadenia obsahu web stránok ActiveWeb. Okrem toho, s obsahom web stránky mohlo odteraz aktívne pracovať viacero užívateľov. Nastavenie rozsahu právomocí jednotlivých užívateľov je ďalším z benefitov, ktoré redakčný systém ActiveWeb poskytuje. Lomtec ActiveWeb nielenže umožnil existenciu katalógu produktov, ale okrem iného podporuje aj hromadné importy produktov. Aj rozsiahle zmeny v obsahu stránky (uvedenie nového katalógu produktov) bolo teda možné časovo zladiť s práve prebiehajúcimi reklamnými kampaňami čo výrazne prispelo k zníženiu celkových nákladov.

Záver

Zadávateľ projektu, reklamná agentúra JVCS, bol s výsledkom natoľko spokojný, že u spoločnosti Lomtec objednal výrobu aj českej mutácie stránky. "Keďže ActiveWeb je zároveň systémom podporujúcim tvorbu ďalších jazykových verzií nebolo najmenším problémom požiadavku JVCS splniť", hovorí Matej Marcin, Project Manager spoločnosti Lomtec.com zodpovedný za projekt IKEA.

O spoločnosti Lomtec

Spoločnosť Lomtec sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.