KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Kooperativa vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. Vstupom rakúskeho majoritného akcionára Wiener Städtische Versicherung, AG sa začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Wiener Städtische.

KOOPERATIVA v súčasnosti ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám vyše 60 produktov životného a neživotného poistenia. Obchodná sieť pozostáva z 9 agentúr, 70 kancelárií a obchodných miest, a z vyše 300 zastúpení vo všetkých slovenských mestách a obciach s počtom viac ako 3 000 obyvateľov. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu.

Prečo sa KOOPERATIVA rozhodla pre novú stránku?

Dôvodom pre zmenu bola nespokojnosť spoločnosti KOOPERATIVA so stavom pôvodnej web prezentácie. Stránka bola neprehľadná, pôsobila neprofesionálne a nezodpovedala zvyšujúcim sa potrebám klientov spoločnosti. Dôležitým pre zmenu bol aj fakt, že stránku nebolo možné aktualizovať bez odbornej pomoci programátorov, resp. web dizajnérov.

Lomtec pre KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Výberové konanie na dodávku novej webovej stránky podporovanej kvalitným redakčným systémom sa uskutočnilo v novembri 2004. Pre spoluprácu s našou spoločnosťou sa KOOPERATIVA rozhodla na základe kvality predloženého CMS riešenia (Lomtec ActiveWeb), vyhovujúceho grafického návrhu a existujúcich referencií.

„Do výberového konania sme pozvali viacero spoločností“, hovorí Ing. Zuzana Wagnerová vedúca oddelenia marketingu spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. „Jedným z najvýznamnejších kritérií výberu bol CMS a práve možnosti redakčného systému ActiveWeb pridali v rámci nášho rozhodovania sa veľké plus v prospech Lomtecu.“

Požiadavky zadávateľa na web stránku KOOPERATIVA.sk

  • Celkový redesign stránky.
  • Návrh novej, prehľadnejšej štruktúry stránky.
  • Možnosť jednoduchej a okamžitej aktualizácie obsahu stránky pomocou CMS (Content Management System).
  • Možnosť prístupu do CMS pre viacerých užívateľov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.

Výsledok

KOOPERATIVA sa rozhodla pre redakčný systém ActiveWeb vo verzii Professional, ktorý z hľadiska funkčnosti pokrýval všetky klientom stanovené požiadavky. Jeho komplexnosť ocenia návštevníci webu, ktorým sú k dispozícii užívateľsky prívetivé stránky so zrozumiteľnou navigáciou, nevtieravou grafikou a viacerými zaujímavými prvkami, ako napr. poistná kalkulačka, slovník pojmov, automatické odoslanie poistného formulára na najbližšiu pobočku a pod. Neoceniteľnou výhodou z hľadiska správy webu je možnosť okamžitej a jednoduchej aktualizácie textových a obrazových informácií týkajúcich sa aktuálnej ponuky produktov a tlačových správ spoločnosti.

Celá prezentácia bola vyhotovená v rekordne rýchlom čase. "S prácami na projekte sme začali koncom decembra 2004, pričom 20.1.2005 bola už stránka uvedená do prevádzky", hovorí Martin Grondžák, Projekt Manager spoločnosti Lomtec.com zodpovedný za projekt Kooperativa.sk. "Realizácie obdobne veľkých projektov v tak krátkom čase sú možné práve vďaka ActiveWebu, ktorý priamo podporuje rýchle vytváranie webových prezentácií a kompletné naplnenie ich obsahu."

Lomtec ActiveWeb

Lomtec ActiveWeb je redakčný systém (CMS) na riadenie obsahu web stránok, internetových portálov alebo firemných intranetov. ActiveWeb bol vyvinutý s cieľom poskytnúť užívateľsky najprívetivejší systém pre riadenie obsahu web stránok umožňujúci aj užívateľom bez technických znalostí publikovať na internete a spravovať aj tie najrozsiahlejšie internetové portály.

Záver

KOOPERATIVA vyslovila s našou prácou maximálnu spokojnosť a čo je dôležité, nový web poisťovne má skvelú odozvu nielen vo vedení spoločnosti, ale najmä u koncových zákazníkov.

„Našim cieľom bolo vytvoriť prehľadnú, graficky čistú, príjemnú a rýchlu web stránku s vysokou informačnou hodnotou. Teší nás, že zo strany spolupracovníkov, dodávateľov a návštevníkov sa stretávame len s pozitívnymi reakciami. Na základe ohlasov a skúseností získaných pri spolupráci na www.kooperativa.sk môžeme konštatovať, že spoločnosť Lomtec odviedla kus skvelej práce“, dodáva Ing.Zuzana Wagnerová.