Mama a ja

Komunitný portál MAMA a ja

 
Rozsiahly komunitný portál s orientáciou na cieľovú skupinu mamičiek, resp. budúcich mamičiek. Základom obsahu portálu Mama a ja sú redakčné články avšak kľúčovými službami sú Diskusie, Blogy, Fotoalbum či Miniburza. Služby sú postavené tak, aby boli jednoduché na používanie a aby podnecovali používateľov k budovaniu obsahu portálu.

Predstavenie zákazníka

Zadávateľom projektu bolo vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o., ktoré má vo svojom portfóliu časopisy MAMA a ja a Adamko. Časopis MAMA a ja je v súčasnosti najčítanejším mamičkovským časopisom na Slovensku.

Východisková situácia / Ciele

Pôvodná webová prezentácia nespĺňala požiadavky a predstavy klienta. Grafické prevedenie stránok nezodpovedalo cíteniu a vkusu cieľovej skupiny používateľov.

Stránka síce umožňovala pridávanie redakčných článkov, avšak nebola podporovaná výkonným redakčným systémom a preto práca s aktualizáciou obsahu bola veľmi náročná.

V neposlednom rade pôvodná stránka neobsahovala žiaden z modulov, funkcionalít, ktoré by primäli používateľov k pravidelným návštevám, inými slovami okrem čítania redakčných článkov návštevníci nepociťovali výraznejšiu potrebu stránky Mama a ja navštevovať.

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Stránky www.mamaaja.sk sú v súčasnej dobe jedným z najnavštevovanejších mamičkovských portálov. Návštevníci stránok sa stotožnili s ich novým grafickým spracovaním, novou štruktúrou a najmä nanovo vytvorenou filozofiou.

Nová filozofia spočívala v zámere „prinútiť“ sporadického návštevníka k tomu, aby sa stal pravidelným návštevníkom portálu. Za týmto účelom sme okolo redakčného obsahu vystavali celý rad funkčných modulov, ktoré podnecujú návštevníkov stránky k aktivitám v zmysle reakcie na existujúci obsah (Diskusie, Poradne), resp. podieľania sa na tvorbe samotného obsahu (Blog, Fotoalbum, Miniburza).

V rámci realizácie úvodnej fázy projektu sme pre klienta dodali:

  • Design (nové grafické spracovanie)
  • Výkonný redakčný systém ActiveWeb
  • Komunitné moduly (Blog, Diskusie, Poradne, Fotoalbum, Miniburza)