Mama a ja

Jeden z najväčších mamičkovských portálov na Slovensku s množstvom výkonných funkčných modulov ako sú Blog, Diskusie, Poradne, Fotoalbumy a mnoho iných.

Klient

Zadávateľom projektu bolo vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o., ktoré má vo svojom portfóliu časopisy MAMA a ja a Adamko. Časopis MAMA a ja je v súčasnosti najčítanejším mamičkovským časopisom na Slovensku.

Počiatočný stav

Pôvodná webová prezentácia nespĺňala požiadavky a predstavy klienta. Grafické prevedenie stránok nezodpovedalo cíteniu a vkusu cieľovej skupiny používateľov.

Stránka síce umožňovala pridávanie redakčných článkov, avšak nebola podporovaná výkonným redakčným systémom a preto práca s aktualizáciou obsahu bola veľmi náročná.

V neposlednom rade pôvodná stránka neobsahovala žiaden z modulov, funkcionalít, ktoré by primäli používateľov k pravidelným návštevám.

Požiadavky klienta

  • Design (nové grafické spracovanie portálu)
  • Výkonný redakčný systém
  • Komunitné moduly (Blog, Diskusie, Poradne, Fotoalbum, Miniburza)

Riešenie

Na správu kompletného obsahu používajú redaktori a spolupracovníci portálu Mama a ja, redakčný systém ActiveWeb a jeho pokročilé funkcie. Ich práca sa tak výrazne zrýchlila a zjednodušila.

Okolo kvalitného redakčného obsahu sme postavili viacero nových funkčných modulov tzv. komunitného typu, ktoré podnecujú návštevníkov stránky k aktivitám v zmysle reakcie na existujúci obsah (Diskusie, Poradne), resp. podieľania sa na tvorbe samotného obsahu (Blog, Fotoalbum, Miniburza).

Nové grafické prevedenie stránok a nové služby predĺžili dĺžku pobytu a zvýšili frekvenciu návratov návštevníkov stránky.

Stránky www.mamaaja.sk sú v súčasnej dobe jedným z najviac navštevovaných mamičkovských portálov. Návštevníci stránok sa stotožnili s ich novým grafickým spracovaním, novou štruktúrou a so službami, ktoré môžu využívať.