Scania Italy

 
Firma SCANIA je jedným zo svetových lídrov v oblasti produkcie nákladných automobilov. Meno firmy je dlhodobo spájané s inovatívnymi riešeniami a garanciou tej najvyššej kvality. Scania Italy je dcérskou firmou spoločnosti Scania a jej činnosť pozostáva z importu, podpory dealerov a poskytovania servisných služieb. Scania Italy predá ročne viac ako 3 tisíc kamiónov. Obrat spoločnosti dosahuje ročne 300 miliónov euro.

Prečo sa na nás Scania Italy obrátila?

Scania Italy disponovala veľkým množstvom aplikácii vyvinutých v prostredí IBM AS/400 a Windows. Aplikácie slúžili na na podporu a zabezpečenie obchodných aktivít spoločnosti. Prostredníctvom nich spoločnosť zabezpečovala napríklad účtovníctvo, školenia pre interných zamestnancov firmy, resp. pre dealerov, evidenciu náhradných dielov a pod.

Spravovanie množstva rozličných systémov vyžadovalo veľa času a energie, bolo finančne náročné. Úkazala sa potreba previazať používané aplikácie do jedného výkonneho systému.

Požiadavky Scania Italy

  • Potreba vyriešiť správu celofiremných kontaktov.
  • Potreba vyriešiť produkciu veľkého množstva informačných materiálov.
  • Potreba sprístupnenia databázy náhradných dielov (pre potreby partnerov, dealerov).

Pod správou celofiremných kontaktov treba rozumieť udržiavanie databázy kontaktov interných zamestnancov firmy, dealerov, servisných služieb a pod. Pod potrebou vyriešiť produkciu veľkého množstva informačných materiálov zas treba rozumieť snahu spoločnosti o minimalizáciu nákladov v procese informovania (cenníky, novinky, technické popisy, atď.) interných zamestnancov, partnerov a dealerov. To sa dialo najmä prostredníctvom tlačených materiálov, ktorých produkcia a následná distribúcia bola mimoriadne nákladná.

Realizácia

Komunikácia so zadávateľom projektu prebiehala na úrovni projektových manažérov na strane Lomtec.com a marketingového, resp. IT oddelenia na strane Scania Italy. Pod celkový úspech realizovaných prác sa podpísala efektívna komunikácia zainteresovaných strán. "Zadávateľ definoval problémy a očakával návrh riešenia", hovorí Miroslav Ličko, Solutions Director spoločnosti Lomtec.com. "Pracovníci, ktorých klient určil na komunikáciu s nami, mali dostatočne veľký prehľad o problematike a vedeli jednoznačne definovať svoje požiadavky. Postup prác preto napredoval naozaj rýchlym tempom."

Projektová metodológia spoločnosti Lomtec.com je overená množstvom realizovaných projektov. Začína analýzou požiadaviek klienta, pokračuje návrhom konkrétnych riešení, implementáciou, testovaním a uvedením projektu a končí vyhodnotením a podporou.

Lomtec ActiveOffice

Riešením sa pre Scania Italy sa stala platforma ActiveOffice. Práce na projekte intranetového Document Management portálu započali v júni 2002. Na projekte sa v jednotlivých fázach podielalo 6 vývojárov intranetového oddelenia spoločnosti Lomtec.

Lomtec ActiveOffice

Lomtec ActiveOffice je integrovaná softwarová aplikácia, ktorá poskytuje ucelené riešenie pre riadenie podnikového obsahu v rámci celej organizácie a umožňuje jednoduchšiu komunikáciu medzi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi.

V septembri 2002 začala Scania Italy rozsiahly intranetový portál používať. V súčasnosti má viac ako 300 aktívnych užívateľov a obsahuje niekoľko stoviek dokumentov. Vývoj portálu kontinuálne pokračuje v podobe priebežného zapracovávania ďalších požiadaviek klienta a taktiež v podobe kontinuálneho vývoja intranetového riešenia ActiveOffice. Oproti stavu zo septembra 2002 pribudli napríklad "Kalendár" - aplikácia na správu úloh a činností a "Helpdesk" - podpora vnútrofiremných procesov (odoslanie žiadosti, sledovanie jej statusu, uverejnenie už vyriešených problémov a pod.).

Dodané riešenie zodpovedalo presne definovaným požiadavkám a Scania Italy vyslovila s prácou Lomtecu spokojnosť. "Za pomoci nami vyvinutého intranetového riešenia ActiveOffice sa nám podarilo vyriešiť všetky klientom definované problémy", hovorí Miroslav Ličko, Solutions Director spoločnosti Lomtec.com. Riešenie v podobe platformy ActiveOffice umožňuje pristupovať do systému užívateľom, ktorí riadia svoje kontakty, editorom obsahu (väčšinou ľudia z marketingového oddelenia) a skupinám užívateľov (majú nastavené rozličné úrovne prístupu, ktoré ich oprávňujú alebo naopak im obmedzujú prístup k určitému charakteru informácii) pristupujúcich do systému na základe prideleného mena a hesla. "ActiveOffice umožňuje personalizáciu obsahu. Systém sa správa diferencovane v závislosti od zaradenia užívateľa."

Lomtec ActiveOffice v sebe taktiež zahŕňa vyhľadávač firmy Verity. Okrem obsahu vo formátoch HTML a XML je možné indexovať aj dokumenty vo formáte Word, PDF ako aj mnoho iných rozšírených typov súborov. Riešenie pre spoločnosť Scania Italy obsahuje aj automatickú notifikáciu, ktorá reaguje na to či si interní zamestanci, partneri, dealeri prečítali správu, resp. pozreli informácie, ktoré im boli zaslané. Toto samozrejme v prípade tlačených materiálov možné nebolo. Užívatelia systému ActiveOffice tiež môžu uverejnené webovské dokumenty stiahnuť vo forme pdf, resp. doc súboru.

ActiveOffice zefektívňuje firemné procesy a znižuje finančné náklady

Vedeniu a riadiacim pracovníkom spoločnosti Scania Italy sa za pomoci aplikácie ActiveOffice značným spôsobom uľahčila práca. Riadiace a komunikačné procesy sú v súčasnosti pružnejšie a podstatne efektívnejšie. Lomtec ActiveOffice tak výrazným spôsobom zefektívnil firemné procesy čím radikálne znížil finančné náklady spoločnosti.

O spoločnosti Lomtec.com

Spoločnosť Lomtec.com sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.