Slovenská sporiteľňa

 
Slovenská sporiteľňa, a.s. je s vyše dvoma miliónmi klientov jednoznačne najväčšou bankovou inštitúciou na Slovensku.
Lomtec.com sa ešte v roku 2001 stal víťazom tendra na dodávateľa kompletného redesignu firemného webu SLSP a na zavedenie moderného administratívneho systému umožňujúceho úplnú kontrolu nad obsahom a štruktúrou stránok.

Na jeseň 2009 sme pre klienta zrealizovali ďalší rozsiahly redesign stránok, v rámci ktorého boli vykonané viaceré vylepšenia a implementované nové funkčné moduly.

Počiatočný stav

Pri uvažovaní o novej vizuálnej a obsahovej koncepcii stránok, t.j. o celkovej filozofii novej webovej prezentácie SLSP, sme si najskôr zadefinovali z nášho pohľadu kľúčové nedostatky verzie z roku 2002. Tie bolo možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • Neprehľadnosť, zlá orientácia na stránke
  • Zle štruktúrované informácie
  • Nedostatočné rozlíšenie stránky (800x600)
  • Neaktuálny a zastaralý grafický design stránky z roku 2002

Riešenie

V rámci komplexného redesignu stránok sme sa v spolupráci s klientom rozhodli pristúpiť k viacerým zásadným vylepšeniam. V prvom rade sme si zadefinovali kľúčové požiadavky na nové riešenie.

  • Zaujať, upriamiť pozornosť
  • Zorientovať
  • Informovať
  • Vyzvať k akcii

Niektoré z vylepšení v rámci nového webu

Skvalitnené boli viaceré nástroje súvisiace s bankovými produktami, vyhľadávanie obchodných miest a bankomatov (integrácia s Google Maps), ponuka pracovných píležitostí, privátna zóna, vyhľadávanie v ponuke developerských projektov, ktoré banka financuje, atď.

K skvalitneniu informovanosti klientov a médií poslúži aj odoberanie noviniek napríklad cez RSS, či prostredníctvom newslettra.

V neposlednom rade sme mysleli aj na hendikepovaných používateľov, ktorí majú možnosť prezerať si stránku v textovej, či čiernobielej verzii.

K výraznému zefektívneniu práce zamestnancov Spovenskej sporiteľne prispieva aj integrácia niektorých modulov s internými bankovými aplikáciami. 

Cieľom integrácie je predovšetkým pravidelná automatizovaná aktualizácia dát na webe, ako je to napr. v prípade kurzových lístkov, ktoré sú aktualizované niekoľkokrát za deň, alebo v prípade informácií o obchodných miestach a bankomatoch, ktoré sa aktualizujú raz denne.

Rozsiahlejšia integrácia bola realizovaná v prípade riadenia ľudských zdrojov, kedy pracovníci tohoto oddelenia prostredníctvom webu publikujú voľné pracovné miesta a zároveň zbierajú zaevidované registrácie uchádzačov.

Ponuky pracovných miest, ktoré sa vytvárajú v internom systéme SAP eRecruiting sa prostredníctvom webových služieb prenášajú na web SLSP, odkiaľ sú denne automaticky exportované na portál http://www.profesia.sk/.

Registrácie so životopismi uchádzačov zasielané z webu SLSP sú pravidelne exportované priamo do SAP eRecruiting systému, kde sú ďalej spracovávané. Celý tento proces ušetrí denne pracovníkom oddelenia ľudských zdrojov hodiny práce.

Spolupráca SLSP a Lomtecu trvá už takmer 10 rokov

V priebehu takmer desiatich rokov plodnej spolupráce sme pre klienta rozvíjali nielen jeho materskú stránku, ale aj webové projekty dcér Slovenskej sporiteľne, resp. niektoré produktové stránky (Asset Management SLSP, Factoring SLSP, Leasing SLSP, Nadácia SLSP, Poisťovňa SLSP, Realitná spoločnosť SLSP, SLSP iXtra, Študentský klub)