Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa, a.s. je s vyše dvoma miliónmi klientov jednoznačne najväčšou bankovou inštitúciou na Slovensku. Po tom, ako sa v januári 2001 stala súčasťou skupiny Erste bank, usporiadala Slovenská sporiteľňa rozsiahly tender na dodávateľa kompletného redesignu firemného webu a zároveň aj na zavedenie moderného administratívneho systému, umožňujúceho úplnú kontrolu nad obsahom a štruktúrou stránok.

Víťazom tendra Lomtec

Víťazom tendra sa stala spoločnosť Lomtec.com, ktorá ponúkla spomedzi všetkých uchádzačov najvhodnejšie riešenie. Základom predloženého riešenia sa stal WCMS (Web Content Management System) vyvinutý spoločnosťou Lomtec ActiveWeb, ktorý spĺňal požiadavky Slovenskej sporiteľne kladené na plne funkčný, moderný web.

Lomtec ActiveWeb

Lomtec ActiveWeb je systém na riadenie obsahu web stránok, internetových portálov alebo firemných intranetov. ActiveWeb bol vyvinutý s cieľom poskytnúť užívateľsky najprívetivejší systém pre riadenie obsahu web stránok umožňujúci aj užívateľom bez technických znalostí publikovať na internete a spravovať aj tie najrozsiahlejšie internetové portály.

Prečo sa SLSP rozhodla pre zmenu?

O rok neskôr sa skupina Erste rozhodla zjednotiť už existujúce internetové stránky všetkých svojich dcérskych spoločností a tak prirodzene vyvstala potreba zmeny grafickej šablóny stránok, pridania viacerých nových funkcií v oblasti navigácie a interaktívkych nástrojov pre návštevníkov stránky. Obsah webu sa mal meniť len minimálne.

Požiadavky zadávateľa na web stránku SLSP

  • Redesign stránky.
  • Možnosť spravovania obsahu stránky (upútavky, stránky s popismi) pomocou WCMS.
  • Možnosť prístupu do WCMS pre viacerých užívateľov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.

"Naša spoločnosť pri reštrukturalizácii stránky a zavádzaní systému riadenia obsahu webu prísne oddeľovala obsah od grafických šablón použitých na stránke ako aj od jej funkčnosti, čo sa pri zmene designu stránky ukázalo byť veľkou výhodou", hovorí Miroslav Ličko, Solutions Director spoločnosti Lomtec.com.

V prvej fáze Lomtec vytvoril novú grafickú šablónu a navigačný systém podľa požiadaviek klienta obsiahnutých v rozsiahlom design manuáli spoločnosti Erste. Pretvorenie stránok do novej grafickej podoby prebiehal plynulo a to najmä vďaka rozsiahlej funkčnosti systému ActiveWeb.

ActiveWeb umožnil plynulý prechod stránok do nového designu v rekordne krátkom čase

"Existujúcu obsahovú databázu sme prepojili s novými zobrazovacími a navigačnými šablónami, čím sme získali finálnu stránku vyžadujúcu už len malé úpravy."
Miroslav Ličko (Lomtec.com)

Zmena grafického layotu tak rozsiahleho webu, akým bezpochyby stránky Slovenskej sporiteľne sú, by v prípade neexistencie riešenia ActiveWeb trvala rádovo niekoľko násobne dlhšie. Transformácia stránok pomocou nástrojov ActiveWebu naviac prakticky vylúčila možnosť výskytu chýb, ku ktorým by s ohľadom na množstvo potrebných úprav celkom určite prišlo.

Záver

Čas, ktorý Lomtec vďaka systému riadenia obsahu web stránok ActiveWeb ušetril pri realizácii v poradí už druhého redesignu stránok, mohol byť investovaný do vylepšovania funkčnosti samotnej stránky. Tento fakt jasne dokazuje, že vloženie obsahu rozsiahlej stránky do databázy v podobe štruktúrovaného obsahu je skvelou investíciou. Skúste sa nad tým zamyslieť a porozmýšľať, čo by mohol Lomtec urobiť pre vás.

O spoločnosti Lomtec.com

Spoločnosť Lomtec.com sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.