Italscania Truck Configurator

 
Švédska spoločnosť Scania vznikla v roku 1911 a v súčasnosti je jediným veľkým výrobcom zameraným výhradne na úžitkové automobily s celkovou hmotnosťou nad 18 ton a autobusy. V súčasnosti vyrába Scania viac ako 50.000 vozidiel ročne.

Približne 97% celkovej produkcie je dodávanej na trhy mimo Švédska. Asi 2/3 sa uplatní v krajinách Európskej Únie, 1/5 v Latinskej Amerike a zvyšok v krajinách strednej a východnej Európy a v Ázii.

Italscania je dcérskou firmou spoločnosti Scania a jej činnosť pozostáva z importu, podpory dealerov a poskytovania servisných služieb. Italscania predá ročne viac ako 3 tisíc kamiónov. Obrat spoločnosti dosahuje ročne 300 miliónov euro.

Požiadavky Scania Italy

Úspech a výborné obchodné výsledky Italscanie sú priamo závislé od kvality siete jej predajcov. V Italscanii sú si tejto skutočnosti vedomí a preto sa snažia prácu svojich predajcov maximálne možným spôsobom uľahčiť, resp. zefektívniť. Rozhodli sa preto pre investíciou do nástroja, ktorý im pomôže obslúžiť viac zákazníkov a v konečnom dôsledku realizovať podstatne viac objednávok.

  • Zjednodušenie a zefektívnenie práce predajcov.
  • Zvýšenie objemu predaja.
  • Zapracovanie novej výrobnej série kamiónov pod označením - séria R.
  • Rozšírenie webovej časti aplikácie slúžiacej na administráciu údajov v Scania katalógu.
  • Možnosť exportu všetkých súborov používaných aplikáciou ITC.

Riešením je Truck Configurator

Truck Configurator je mimoriadne efektívny nástroj na podporu predaja. Odbúrava u predajcov pracnú manipuláciu s cenníkom a umožňuje im pohotovo vytvoriť (nakonfigurovať) nákladné vozidlo v danom momente presne podľa požiadaviek zákazníka.

Znamená to, že zákazník si v reálnom čase u predajcu „poskladá“ svoje vlastné nákladné vozidlo. Začína výberom konkrétneho modelu, zadáva typ motoru, podvozku, veľkosť kolies, typ a príslušenstvo kabíny atď.

Aplikácia umožňuje nakonfigurovanú zostavu vo forme ponuky okamžite vytlačiť a spolu s ňou aj všetky ostatné dokumenty potrebné k realizácii objednávky. Vytvorené objednávky je možné uskladňovať a opätovne sa k nim vracať, vytvárať leasingové kalkulácie a rozpočty servisnej podpory.

Oproti verzii 1.0, ktorú Lomtec dokončil ešte v roku 2003, pribudlo aj zosúladenie aplikácie s centrálnym objednávkovým systémom spoločnosti Italscania a mnohé ďalšie vylepšenia.

ITC 2.0 je desktopovou JAVA aplikáciou. Ako administračný intranet bolo použité riešenie ActiveOffice. Svojou funkcionalitou nadväzuje na prvú verziu konfigurátora, taktiež z dielne Lomtecu, dokončeného ešte v roku 2003.

Italscania je s prácou Lomtecu spokojná

ITC 2.0 nie je prvou skúsenosťou zákazníka s riešeniami našej spoločnosti. Scania Italy už niekoľko rokov využíva intranetový Document Management portál bežiaci na nami vyvinutej platforme ActiveOffice, slúžiaci napr. na udržiavanie databázy kontaktov interných zamestnancov firmy, dealerov, servisných služieb a pod.

„Práce na projekte ITC 2.0 trvali od mája do začiatku júla 2004“, hovorí Miroslav Ličko, Managing Director spoločnosti Lomtec.com. „Nasledovalo testovanie a zapracovávanie pripomienok užívateľov. Distribúcia finálnej aplikácie na CD nosičoch dealerom v Taliansku prebehla začiatkom decembra 2004.“

Dodané riešenie zodpovedalo presne definovaným požiadavkám a Italscania vyslovila s prácou Lomtecu maximálnu spokojnosť.V súčasnej dobe sa uvažuje o pokračovaní spolupráce vyhotovením verzie  3.0, ktorá by samozrejme reagovala na odozvy a konkrétne skúsenosti užívateľov s verziou 2.0.

Zároveň sa diskutuje o možnosti vytvorenia verzie ITC pre použitie na vreckových počítačoch (PDA), čo by znamenalo ďalší kvalitatívny posun v práci predajcov ItalScanie.

Náhľady z ITC 2.0