Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

8.4.2013

Reorganizácia štruktúry stránok, grafický a funkčný update portálu.

V rámci realizovaného updatu pre klienta Združenie pre bankové karty SR (ZBK) boli vykonané čiastočné grafické úpravy, ktoré súviseli s požiadavkou na reorganizáciu štruktúry portálu, preskupenie niektorých prvkov a funkčných modulov portálu.

Cieľom vykonaných úprav bolo dosiahnutie komfortnejšieho používania portálu z hľadiska používateľov a lepšia dohľadateľnosť požadovaných informácií.

V rámci funkčných úprav modulov boli upravené moduly aktualít a kalendár udalostí.