Získali sme certifikát systému manažérstva kvality

10.1.2014

V uplynulých dňoch sme našej spoločnosti Lomtec.com, záverečným certifikačným auditom, úspešne zavŕšili proces zavádzania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

Certifikácia bola vykonávaná na poskytovanie komplexných riešení v oblasti pokročilých informačných systémov a vývoj softvéru na zákazku. Získaný certifikát potvrdzuje zhodu v našej spoločnosti precízne vybudovaného a používaného manažmentu kvality s prísnymi požiadavkami normy ISO 9001:2008.

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO radu 9000 je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby. Zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka, ako napríklad riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri predzákazkovej príprave, nakupovaní materiálov a služieb, a mnoho ďalších.

Okrem certifikátu pre systém manažmentu kvality sme zároveň obdržali aj certifikát pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy  STN EN 27001:2005. Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005 je určený k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať.