Mobilné odpočty

Riešenie mobilných odpočtov pre klienta v oblasti distribúcie elektrickej energie.

Samotná aplikácia pozostáva zo serverovej a mobilnej časti. Serverová časť slúži predovšetkým na plánovanie pravidelnej mesačnej trasy odpočtárov a jej základom je platforma Lomtec ActiveOffice doplnená o moduly plánovania, odpočtov, správy systému a nástrojov pre reporting.

Mobilná časť aplikácie slúži na zber stavov odpočtových miest a pozostáva z priemyselného zariadenia Motorola MC55. Pre správu mobilných zariadení, v rámci ktorej je zabezpečená inštalácia, monitoring a stav zariadenia, sme použili riešenie MSP (Mobility Service Platform) od Motoroly.

Synchronizácia údajov aplikácie s interným systémom klienta je zabezpečená prostredníctvom webových služieb WCF Data Services.

Používanie aplikácie vo zvýšenej miere urýchľuje a zefektívňuje prácu odpočtárov v teréne a výrazným spôsobom eliminuje možnosť vzniku chýb, ktoré vznikali pri pôvodnom spôsobe vykonávania odpočtov, ale najmä pri prepise takto zozbieraných údajov.

Klient: N/A
Dátum realizácie: máj 2011

Použité technológie

  • Lomtec Active Office
  • Windows Mobile 6.5
  • Resco Controls
  • ASP.NET 4.0
  • .NET Compact Framework 3.5 +
  • WCF Data Services
  • MS SQL Server 2008 R2
  • Mobility Services Platform (MSP)