Informačné systémy pre efektívne fungovanie vašej organizácie

Pokročilé informačné systémy, ktoré slúžia na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát. Ich základom sú nami navrhnuté a vytvorené softvérové produkty a riešenia.

Pokročilé informačné systémy

Nie je dôvod prispôsobovať svoje pracovné postupy existujúcemu softvéru

V prípade špecifických požiadaviek na softvérovú aplikáciu, ktoré nami ponúkané štandardizované riešenia nepokrývajú, ponúkame vývoj na mieru. 

softvérové aplikácie

Komunikujte jednoducho, rýchlo a efektívne

Rozsiahle webové, eCommerce a eGovernment portály podporované ľahko používateľným redakčným systémom, ktorý v sebe zahŕňa množstvo pokročilých funkcionalít na jednoduchú správu a aktualizáciu obsahu.

Webové, eCommerce a eGovernment portály

Pridajte sa k našim spokojným klientom

vig
slsp
Kooperativa
Kpas
SPP
Slovnaft
Transpetrol
SSE
Lenovo
Scania
SOZA
UNDP
bratislava
Trnava
Kosice
Senec
MH
MŽP
APVV
NSC