Transpetrol

Aplikácia na rýchle a jednoduché zverejňovanie objednávok, dodavateľských a odberateľských faktúr.

Pôvodné riešenie, ktorým si klient plnil povinnosť zverejňovania objednávok a faktúr na internete bolo pre klienta z viacerých dôvodov už nedostačujúce. Zverejňovanie požadovaných údajov nebolo automatizované a ich publikácia si vyžadovala opätovné zásahy pôvodného dodávateľa.

Nami vyhotovené nové riešenie je postavené na redakčnom systéme ActiveWeb. Podporuje plne automatizovanú aktualizáciu dát zo SAP-u a ich publikáciu na webe po schválení povereným pracovníkom klienta bez nutnosti akéhokoľvek dodatočného zásahu dodávateľa riešenia.

Do systému sa importujú vždy iba nové údaje, teda také, ktoré ešte neexistujú v databáze. Na identifikáciu existencie objednávky sa následne používa číslo dokladu. Pri faktúrach sa jednoznačný identifikátor skladá z hodnôt, ktorými sú číslo a dátum dokladu.

doklady.transpetrol.sk

Klient: Transpetrol
Dátum realizácie: február 2012

Použité technológie


Galéria