ActiveProcurement - IS pre verejné obstarávanie

Lomtec ActiveProcurement je komplexný informačný systém pre verejné obstarávanie.

Slúži na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Riešenie je koncipované ako webová aplikácia, ktorá umožňuje prístup pre obstarávačov z interného aj externého prostredia, poskytuje funkčnosť automatického generovania harmonogramu zvoleného postupu VO a VOS príp. zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa, e-mailové notifikácie pre jednotlivé kroky verejného obstarávania. 

Kľúčové vlastnosti riešenia

 • Podpora všetkých postupov verejných obstarávaní, verejných obchodných súťaží a zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa.
 • Evidencia detailných informácii o všetkých zákazkách obstarávateľskej organizácie.
 • Podpora automatickej tvorbyharmonogramu pre jednotlivé postupy (ušetrenie 100% času obstarávačapri výpočte a kontrole zákonnej zhody termínov jednotlivých míľnikov súťaže).
 • Automatická notifikácia jednotlivých míľnikov súťaže, čím systém automaticky upozorní na jednotlivé termíny v procese súťaže, odstráni sa tým možná chybovosť na strane obstarávača.
 • Generovanie obsahu výstupných dokumentov a zápisníc z obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 • Správa a riadenie databázy záujemcov, uchádzačov a dodávateľov.
 • Štatistické prehľady nad verejnými obstarávaniami v organizácii.
 • Podpora automatizovaného vyhodnocovania ponúk.
 • Možnosť prepojenia na elektronické aukcie, IS ZÚ (IS Zber údajov), Profil Verejného obstarávateľa a IS EVO (elektronické verejné obstarávanie)

Moduly informačného systému pre verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávanie (základný modul)
 • Plánovanie
 • Zverejňovanie (profil)
 • Reporting (manažérsky modul)
 • Notifikácie
 • Správa zmlúv
 • Správa povinností
 • Verejné obchodné súťaže
 • Kvalifikačný systém

Viac o kľúčových moduloch informačného systému pre verejné obstarávanie sa dozviete aj priamo na produktovej stránke ActiveProcurementu.

Pre koho je určený

 • Verejní obstarávatelia
 • Obstarávatelia
 • Subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EÚ

V súlade so zákonom

Lomtec ActiveProcurement je plne v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a je vhodný pre podporu všetkých typov VO. 

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte záujem o viac informácií? Chcete vedieť akým prínosom môže byť ActiveProcurement pre vašu organizáciu?

Naši projektoví manažéri vám radi odpovedia na všetky vaše otázky a navrhnú optimálne riešenie. Neváhajte a ihneď nás kontaktujte.

Navštívte aj produktovú stránku informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement.