Lomtec ESMAO

Lomtec ESMAO (Elektronické služby miest a obcí) rieši všetky povinnosti miest a obcí určené zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí, ktoré tak môžu konečne otvoriť svoje brány elektronickému svetu.

Čo prinášajú elektronické služby?

  • Viac času a pohodlia pre všetkých
  • Viac peňazí občanom, podnikateľom, mestám
  • Dostupnosť a transparentnosť služieb
  • Integrácia s ÚPVS (ústredný portál verejnej správy)

Zjednodušením administratívnej náročnosti riešenia konkrétnych životných situácií prináša Lomtec ESMAO vyššiu kvalitu do života občanov.

Už žiadne cesty na úrady a dlhé čakanie v nekonečných radoch. Správne poplatky klesajú až o 50% do výšky 140 €.  

Vďaka využívaniu elektronických služieb tak zostáva občanom a podnikateľom viac času a peňazí na zabezpečenie ich vlastných potrieb a záujmov. Rovnako tak aj mestám a obciam zostáva viac peňazí pre potreby svojich občanov. 

esmao proces

Pre koho je Lomtec ESMAO?

  • Mestá a obce (sú poskytovateľmi elektronických služieb.)
  • Občan a podnikateľ (získavajú informácie, riešia svoje záväzky, povinnosti, požiadavky pomocou elektronických služieb)
  • Verejná správa
  • Integrované obslužné miesta (väčšina ľudí bude elektronické služby využívať sprostredkovanie)