Povedali o nás

"Práca manažmentu Scanie Italy sa po nasadení aplikácie ActiveOffice značne zjednodušila. Riadiace a komunikačné procesy firmy sú teraz flexibilnejšie a omnoho efektívnejšie, čím sa radikálne znížili naše náklady."

Massimo Nicolodi - IT Manager, Scania

 

"Do výberového konania sme pozvali viacero spoločností. Jedným z najvýznamnejších kritérií výberu bol CMS a práve možnosti redakčného systému ActiveWeb pridali v rámci nášho rozhodovania sa veľké plus v prospech Lomtecu.

Na základe ohlasov a skúseností získaných pri spolupráci na www.kooperativa.sk môžeme konštatovať, že spoločnosť Lomtec odviedla kus skvelej práce."

Ing.Zuzana Wagnerová - KOOPERATIVA

 

"K výberu spoločnosti LOMTEC v rámci tendra na realizáciu web stránky Komunálnej poisťovne sme sa rozhodli na základe existujúcich referencií, ale najmä vzhľadom na kvalitne spracovaný projekt a na mieru šité riešenie pre našu spoločnosť.

Významnú úlohu pri výbere zohrávalo aj prostredie – BackEnd - CMS, ktoré je pre užívateľa systému ActiveWeb veľmi prijateľne spracované, s nenáročnou a zrozumiteľnou navigáciou."

Daniela Lászlová - Komunálna poisťovňa

 

"Naša nová webová stránka sa stretla s priaznivým ohlasom a jej návštevnosť rastie. Práca s CMS systémom ActiveWeb je naozaj jednoduchá a umožňuje nám udržiavať stránku neustále v aktuálnom stave.

S kvalitou práce spoločnosti Lomtec, ako aj s ochotou pružne reagovať na naše požiadavky sme spokojní."

Danka Velecká - Tatranské lanové dráhy, a.s.

 

"Čím zaujal ActiveOffice? Prepracovaným a odskúšaním designom, flexibilitou a v neposlednom rade svojou cenou. Presvedčili nás však najmä referencie Lomtecu.

Spoločnosť Lomtec.com bola schopná prezentovať obdobné projekty, ako sme potrebovali my a videli, sme, že v ich prípade ide už o odskúšané prostredie, dostatočne flexibilné na to, aby sa dalo prispôsobiť našim požiadavkám."

Roman Baranovič - Vedúci projektu Infovek Project

 

  • Vybrané referencie
08/2003
 
09/2002