Webové portály a CMS

 
Rozsiahle webové portály podporované ľahko používateľným redakčným systémom, ktorý v sebe zahŕňa množstvo pokročilých funkcionalít na jednoduchú správu a aktualizáciu kompletného obsahu.
 
Súčasťou dodávaného riešenia sú pokročilé SEO nástroje na podporu efektívnej komunikácie s vyhľadávačmi (Google) a dosahovanie vyšších pozícií vo výsledkoch vyhľadávania.

Kľúčové vlastnosti

 • Profesionálne a pútavé grafické prevedenie
 • Logicky navrhnutá architektúra
 • Štruktúrovaný obsah
 • Intuitívne navigačné a ovládacie prvky
 • Ľahko používateľný redakčný systém s množstvom pokročilých funkcionalít
 • Modulárne riešenie redakčného systému umožňuje jeho jednoduché rozšírenie, resp. doplnenie ďalších funkcionalít na mieru zákazníka
 • Pokročilé a jednoducho používateľné SEO nástroje
 • Zdrojový kód generovaný redakčným systémom je v súlade s existujúcimi štandardmi

Pre koho je riešenie určené

 • Stredne veľké firmy
 • Veľké firmy a nadnárodné organizácie
 • Mestá a samosprávy