Michalovce - mestský portál

Okrem nového, moderného a graficky sviežeho vizuálu majú návštevníci portálu k dispozícii celý rad nových funkčných modulov, ktoré im umožňujú jednoduchšiu orientáciu a vyhľadávanie informácií na stránkach mesta.

Preddefinované funkčné moduly

Medzi nové funkčné moduly, ktoré slúžia návštevníkom portálu, patria napr. Úradná tabuľa, Mestské oznamy, Životné situácie, Aktuality, Kalendár podujatí, Kontakty, ale tiež prehľadné registre. Z nich možno spomenúť registre úradov, inštitúcií,  zdravotníckych a kultúrych zariadení a mnoho ďalších. Nechýbajú ani registre a zoznamy školských zariadení či športových klubov.

Povinné zverejňovanie

Nový portál mesta Michalovce samozrejme obsahuje aj povinne zvereňované informácie ako sú zmluvy, faktúry a objednávky.  S možnosťou prehľadného zoraďovania a selekcie požadovaných informácií. Dôležitou časťou portálu je tiež sekcia pre podnikateľov s možnosťou 
registrácie do katalógu firiem.

Základom riešenia je redakčný systém Lomtec ActiveWeb

Portál je postavený na redakčnom systéme Lomtec ActiveWeb, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom spravovať a kontrolovať celý jeho obsah. Kľúčové informácie portálu sú rozdelené do logických obsahových celkov, ktoré návštevníkom uľahčujú prácu s portálom a tiež samotnú orientáciu.

Implementácia požadovaných štandardov

Nový mestský portál spĺňa všetky požadované štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Je vyhotovený v tzv. responzívnom dizajne čo znamená, že je dostupný pre užívateľov bez ohľadu na to z akého zariadenia (PC, mobil, tablet) naňho pristupujú.

Klient: Mesto Michalovce
Web: http://www.michalovce.sk
Technológie:
Adobe ColdFusion
MS Windows Server
MS SQL Server 2008 R2
Lomtec ActiveWeb CMS
Lomtec ActiveCity

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás