Vybav z domu - portál voľne dostupných elektronických služieb

Služba #VybavZDomu je našou dobrovoľnou, ktorou reagujeme na aktuálnu korona krízu.

Pre koho je určená služba #VybavZDomu?

Služba #VybavZDomu je k dispozícii všetkým občanom SR, ktorí prostredníctvom nej môžu rýchlo a jednoducho vytvárať elektronické podania, ktoré sú následne automaticky odoslané do elektronických schránok príslušných úradov.

Príklady dostupných služieb:

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Prihlásenie detí do novej školy
  • Vybavenie parkovania pri dome
  • Zaregistrovanie psa
  • Vydávanie rybárskeho lístku
  • Povoľovanie výrubu drevín
  • Podávanie mesačných, štvrťročných, resp. ročných prehľadov k dani za ubytovanie
  • ...a mnoho ďalších elektronických služieb

To je len zlomok elektronických služieb, ktoré sú občanovi k dispozícii v rámci služieb portálu #VybavZDomu.

Ako funguje služba #VybavZDomu?

Celá služba je veľmi jednoduchá.

1 - Občan príde na portál elektronických služieb www.vybavzdomu.sk
2 - Vyhľadá mesto, alebo obec (podľa toho, kam chce podanie odoslať).
3 - Vyberie si zo zoznamu elektronických služieb.
4 - Vytvorí podanie.
5 - Podanie bude automaticky odoslané príslušnej samospráve.

Podmienky využitia služby

Služba #VybavZDomu je bezplatná a nevyžaduje použitie elektronického občianskeho preukazu, i keď treba dodať, že jeho použitie je predsa len výhodou.

Elektronický formulár prihláseného používateľa sa automaticky predvyplní jeho údajmi, čím sa minimalizuje chybovosť vyplnených údajov.

Ďalšou výhodou je skutočnosť, že podanie prihláseného používateľa je právne záväzné.

Klient: Lomtec.com
Web: https://www.vybavzdomu.sk/
Technológie:
ASP.NET 4.5
MS SQL Server
Lomtec ActiveOffice
Lomtec ESMAO

Galéria

Máte záujem o vytvorenie podobného projektu? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás